ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ PATRAS HALF MARATHON 2024

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την διεξαγωγή του Patras Halfmarathon. Το εθελοντικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, έχει σαν στόχο να απασχολήσει τους συμμετέχοντες σε βασικούς οργανωτικούς τομείς όπως:

Περίοδος προετοιμασίας (5 Απριλίου – 6 Απριλίου 2024) /Pre-race preparation period (April 5th – April 6th, 2024)

 • Κέντρο εγγραφών- γραμματεία αγώνα (εγκαταστάσεις εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , 5 Απριλίου – 6 Απριλίου 2024) /Registration Center (PELOPONNISOS newspaper facilities, April 5th – April 6th , 2024)
 • Διαμόρφωση χώρων,( Πλατεία Γεωργίου Α’, 6 Απριλίου 2024) / Configuration of spaces ( Georgiou A’ Sguare    – April 6th , 2024)

Ημέρα Αγώνα (Κυριακή 07 Απριλίου 2024) / Race Day (Sunday 07, April 2024)

Η διαθεσιμότητα σας την ημέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

 • Εκκινήσεις Ημιμαραθωνίου Δρόμου / Δρόμου 5χλμ / Παιδικού αγώνα – Πλατεία Γεωργίου Α΄ / Half Μarathon Race / 5km Road Race / Children’ race – Starts area – Georgiou A’ Sguare
 • Τερματισμός, Πλατεία Γεωργίου Α΄- Τροφοδοσία Δρομέων / Finish point, Georgiou A’ Sguare  – Feed Zone
 • Τερματισμός, Πλατεία Γεωργίου Α’ – Παράδοση αναμνηστικών μεταλλίων/ Finish point, Georgiou A’ Sguare – Medals
 • Διευθέτηση χώρων Πλατεία Γεωργίου Α’ – Παραλαβή, παράδοση ρουχισμού / Clothing pick up Georgiou A’ Sguare
 • Τερματισμός, Πλατεία Γεωργίου Α’ – Όδευση Δρομέων / Finish point, Georgiou A’ Sguare – Pushers
 • Σταθμοί υποστήριξης , Ημιμαραθωνίου Δρόμου – Δρόμου 5χλμ / Half Μarathon Race – 5km Road Race course Support Stations
 • Ασφάλεια Διαδρομής-Δείκτες / Course Security

Παροχές της διοργάνωσης προς τους εθελοντές

  • Ιματισμός Εθελοντή
  • Βεβαίωση συμμετοχής
  • Νερό, Snack

Η διαθεσιμότητα του υποψηφίου εθελοντή για το διάστημα της διοργάνωσης του αγώνα αποτελεί βασική προϋπόθεση. Αν επιθυμείτε και εσείς να γίνετε μέλος της διοργάνωσης Patras Halfmarathon, συμπληρώστε την αίτηση εθελοντή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και τη συμβολή σας στην επιτυχία του αγώνα!

Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας των εθελοντών του Ημιμαραθωνίου Πάτρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΗΜΙΡΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Εθελοντές της διοργάνωσης θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα τοποθέτησης.
 • Κάθε εθελοντής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 • Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον εθελοντή κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή.
 • Στο πρόγραμμα εθελοντισμού του ΗΜΠ (Ημιμαραθωνίου Πάτρας) δύναται να γίνουν δεκτοί όλοι οι ενήλικοι και οι ανήλικοι από την ηλικία: 1ης Γυμνασίου ή 13 ετών και άνω, εφ’ όσον συμμετέχουν μέσω σχολείου ή εθελοντικής ομάδας ή εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα εθελοντή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ή το γονέα/κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τους διοργανωτές και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
 • Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα.
 • Οι εθελοντές της διοργάνωσης συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά το εθελοντικό τους έργο από φωτογράφους της διοργάνωσης της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος.
 • Οι εθελοντές της διοργάνωσης συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης πρέπει να φορούν τον επίσημο ιματισμό εθελοντή της διοργάνωσης πάνω από άλλο προσωπικό ένδυμα, καθώς και την διαπίστευση, ώστε να διακριτός ο ρόλος του εθελοντή και να είναι αναγνωρίσιμοι από τους δρομείς και τους θεατές.
 • Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ομαδάρχη-υπεύθυνου του σταθμού εθελοντικής απασχόλησης.
 • Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ώρα των αγώνων. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε συνεννόηση με το Γραφείο Εθελοντισμού ή τον ομαδάρχη-υπεύθυνο της κάθε ομάδας.
 • Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης πρέπει να  ενημερώνουν άμεσα τον ομαδάρχη για απουσία.
 • Η παραλαβή του ιματισμού και διαπίστευσης γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης. Η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο, μόνο εάν έχει ενημερωθεί με e-mail το γραφείο Εθελοντισμού, αποστέλλοντας την ταυτότητα και μια υπεύθυνη δήλωση, για παραλαβή από τρίτο πρόσωπο.
 • Η διαπίστευση είναι προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και αφορά στην παρουσία του εθελοντή στη συγκεκριμένη τοποθέτηση εθελοντικής απασχόλησης.
 • Σε περίπτωση κωλύματος η διαπίστευση παραδίδεται υποχρεωτικά στην ομάδα του Εθελοντισμού.
 • Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης ανήκει στους διοργανωτές και διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου.
 • Όλοι οι εθελοντές αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζονται οι διοργανωτές στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα με σκοπό την ασφάλισή τους σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.
 • Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση και έχουν υπογράψει κατά την αποχώρηση τους στο παρουσιολόγιο της ομάδας.
 • Σε περίπτωση διπλής τοποθέτησης θα πρέπει να υπογράψουν και στα δύο παρουσιολόγια.
 • Η βεβαίωση συμμετοχής αναρτάται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στην καρτέλα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, μερικές μέρες μετά τη λήξη της διοργάνωσης.
 • Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να ορίσει πρωινή και απογευματινή βάρδια εθελοντικής απασχόλησης όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο και κατόπιν διαθεσιμότητας του εθελοντή.
 • Η τοποθέτηση των εθελοντών στα επιλεγμένα σημεία απασχόλησης, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται σε συνεργασία με τον Αγωνιστικό Τομέα. Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού συγκλίνει με τις δηλώσεις συμμετοχής/επιθυμία του εκάστοτε εθελοντή/ομάδας, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας,  αλλά αποτελεί συνειδητή προσωπική επιλογή για εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
facebook
instagram
youtube