ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Εταιρικός αγώνας

Στο πλαίσιο του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. θα πραγματοποιηθεί και εταιρικός αγώνας.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εταιρείες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (εμπορικές εταιρείες, τράπεζες, γυμναστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, βιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών κ.ά.).

Στον αγώνα αυτό επιτρέπονται μόνο οι ομαδικές συμμετοχές, από άτομα που είναι άνω των 18 ετών και για να έχει δικαίωμα βράβευσης κάποια ομάδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 τερματίσαντες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι σε κάθε εταιρεία καθώς και όσοι έχουν επαγγελματική ή φιλική σχέση με αυτή με τον όρο να έχουν δηλωθεί από τον υπεύθυνο της εκάστοτε εταιρικής ομάδας.

Για την κατάταξη του εταιρικού αγώνα θα αξιολογηθεί και το μέγεθος της ομάδας (απονομή θα γίνει στην πολυπληθέστερη ομάδα με βάση τους τερματίσαντες κάθε ομάδας), αλλά και οι επιδόσεις των μελών της (ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί και στην ταχύτερη ομάδα (από κάθε ομάδα θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των τριών καλύτερων δρομέων της και με βάση αυτή την επίδοση θα εξάγεται η νικήτρια ομάδα). Όλα τα μέλη των ομάδων θα πάρουν κατάταξη και στον κανονικό αγώνα. Όλες οι ομάδες είναι μεικτές.

facebook
instagram
youtube